Romana English

RENTA CRED

CONFIDENTIALITATE

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR PERSONALE
NR. 25965


SC RENTA CRED- H.R.AGENCY.SRL , in calitate de operator de prelucrare a datelor cu caracter personal, mentioneaza, conform art. 24 alin. (2) din legea 677/2001, ca a fost inscrisa in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal din cadrul Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub numarul 25965.


Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, SC RENTA CRED- H.R.AGENCY.SRL are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana.


Scopul colectarii datelor este: selectare si plasare forta de munca in vederea angajarii in strainatate.
Sunteti obligat/a sa furnizati datele, acestea fiind necesare prelucrarii lor in vederea indentificarii unui loc de munca.
Refuzul dvs. determina imposibilitatea gasirii unui loc de munca conform ofertelor de munca primite din strainatate.


Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari:

  • partenerilor contractuali ai operatorului;
  • agentiilor care se ocupa cu selectia si plasarea fortei de munca;
  • angajatorului/potentialului angajator al persoanei vizate.

Doriti sa primiti informatii despre serviciile oferite de SC RENTA CRED- H.R.AGENCY.SRL :
  • DA;
  • NU


Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor.
Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la SC RENTA CRED- H.R.AGENCY.SRL
De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei.
Datele dumneavoastra vor fi transferate in statele din Uniunea Europeana, in vederea angajarii in unul din locurile de munca prevazute in ofertele de locuri de munca comunicate de partenerii contractuali ai SC RENTA CRED- H.R.AGENCY.SRL
Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil.
Urmatoarele date au caracter personal si sunt solicitate de catre SC RENTA CRED- H.R.AGENCY.SRL in vederea prelucrarii lor pentru scopurile precizate in nota informativa: numele si prenumele, sexul, data si locul nasterii, cetatenia, semnatura, date din actele de stare civila, caracteristici fizice/antropometrice, telefon/fax, adresa(domiciliu/resedinta), e-mail, profesie, loc de munca, formare profesionala-diplome-studii, obisnuinte/preferinte/comportament.


Datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi transferate, dupa caz, partenerilor contractuali sau angajatorilor din strainatate cu consimtamantul d-voastra dat in mod expres si neechivoc. Urmatoarele date solicitate au caracter special si sunt solicitate de SC RENTA CRED- H.R.AGENCY.SRL in baza art. 7 din Legea 156/2000, in vederea prelucrarii lor pentru scopurile precizate in nota informativa: codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate/pasaportului, date privind starea de sanatate, date privind cazierul judiciar, adeverinta medicala-apt de munca, adeverinta de la pasapoarte ca nu are interdictie de a parasi tara.
Datele cu caracter special pot fi prelucrate numai cu consimtamantul expres al d-voastra si nu sunt transferate partenerilor contractuali sau angajatorilor din strainatate. Datele cu caracter personal si special pe care le furnizati catre SC RENTA CRED- H.R.AGENCY.SRL sunt culese si prelucrate de catre aceasta in calitate de operator conform Legii 677/2001, inregistrat sub nr.25965, numai cu consimtamantul expres al d-voastra.
SC RENTA CRED- H.R.AGENCY.SRL

Formular de confidentialitate a datelor personale